Od 11.8.2018 došlo k zmene sídla spoločnosti na túto adresu:

DELTA ONLINE s.r.o.
Pri salaši 2, Košice – Barca
040 17

Optické siete

Rádiové spoje