ZMENA SÍDLA SPOLOČNOSTI

Vážení zákazníci,
 
od 11.8.2018 nastala zmena sídla spoločnosti.
 
Nová adresa :
 
DELTA ONLINE s.r.o.
Pri Salaši 2
Košice - Barca
040 17