ZMENA SÍDLA SPOLOČNOSTI

Vážení zákazníci
 
Od 11.8.2018 nastala zmena sídla spoločnosti na :
 
Nová adresa :
DELTA ONLINE s.r.o.
Pri Salaši 2
Košice - Barca
040 17