Portfólio služieb

Televízia

Služby divízie Elektro
 • Projekcia a poradenstvo
 • Revízna činnosť
 • Elektroinštalácie ( na elektrických zariadeniach a bleskozvodoch do 1000 V, v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu (A ) a v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu ( B ), aktívny bleskozvod )
 • Dodávka a montáž slaboprúdových rozvodov a technológii
 • Návrh a realizácia systémov inteligentného riadenia budov určených pre komplexné riadenie budovy, prípadne domu s hlavným dôrazom kladeným na znižovanie prevádzkových nákladov ako aj zvýšenie bezpečnosti a komfortu užívateľa
Služby divízie Dátových komunikácii
 • Komplexné riešenie LAN, WAN/MAN sietí a ich správa
 • Projekcia a realizácia mikrovlných rádiových trás a sietí
 • Prenájom prenosových kapacít
 • Dátové a internetové služby
 • Integrácia hlasových služieb, Virtuálnych privátnych sietí a Internetu
 • Bezpečnosť systémov 
 • Komunikačné a prenosové systémy
 • podnikové telefónne ústredne
 • pripojenie na Internet mikrovlnými rádiovými stanicami
 • Poskytovanie digitálnej televízie pre každého - IPTV
Služby infraštruktúrnej siete
 • Návrh projektu infraštruktúry ( projekt, dokumentácia, technické správa )
 • Riešenie a dodanie aktívnych zariadení LAN/WAN
 • Kompletná inštalácia a konfigurácia aktívnych a pasívných zariadení ( servery, prac. stanice, NAS, routre, switche, firewal, racky....)
 • Servis a správa aktívnych a pasívnych zariadení ( SLA )
 • Zálohovanie energetickej infraštruktúry ( záložné zdroje , motorgenerátory...)
 • Monitoring a manažment siete
 • Fyzická ochrana objektov ( perimetria, kamery, poplach , požiar )
 • Chladenie a rekuperacia objektov 
 
 
Predmetom ponuky je dodávka komponentov, prác, výkonov spojených s dodaním a integrovaním celého projektu alebo čiastkového riešenia, implementačných a konzultačných výkonov.