Firemné referencie

Elektroinštalácie a štruktúrované kabelážne systémy 
 
 • SOC TULIP martin, nákupné centrum
 • SKANSKA Technológie a.s., administratívna budova
 • Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., administratívna budova
 • UNIVERSO, polyfunkčný objekt v Bratislave
 • NESS Czech s.r.o., administratívne priestory v Prahe a Brne 
 • Tepláreň Košice a.s., administratívna budova
 • KAŠTIEĽ BÁČ, golfový klub 
 • BD Hlinická, Bartislava
 • Biorafinéria Sučany , prevádzkové priestory
 • RWE Košice, administratívna budova
 • Tatravagónka a.s .Poprad, administratívna budova
 • SE, a.s. Atómové elektrárne Bohunice, odštepný závod
 • ISTROCHEM a.s., administratívna budova
 • STAVOINDUSTRIAL L.M a.s., administratívna budova
 • HOTEL PONTEO, Rusovce, hotel
 • Ústav experimentálnej fyziky SAV KE- dátové centrum, Grid projekt- infraštruktúra
 • S.O.R.S- hardwerové riešenia ( workernody, storage)
 • UPJŠ Košice- Infraštruktúra ( LAN, HW )
 • Slovmag Lubenik a.s.
 • Budova T-Systems II Košice
 
Iné služby ( bezpečnosť ) 
 
 • Správa finančnej kontroly Košice- bezpečnostný projekt
 • Okresný súd Zvolen - EZS, CCTV, bezpečnostný projekt